Nhà máy Vinfast

Địa điểm: Hải Phòng

Loại dự án: Dự án Nhà Máy

Hạng mục: Tủ điện

Năm thực hiện: 2018


Các dự án khác
Nhà máy sản xuất Ván MDF

Nhà máy sản xuất Ván MDF

Nhà máy sản xuất Ván MDF

Xem thêm
Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Xem thêm
Nhà máy sản xuất CADIVI

Nhà máy sản xuất CADIVI

Nhà máy sản xuất CADIVI

Xem thêm
Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Xem thêm
Nhà máy Vacxin Navetco

Nhà máy Vacxin Navetco

Nhà máy Vacxin Navetco

Xem thêm
Nhà máy nước Kênh Đông

Nhà máy nước Kênh Đông

Nhà máy nước Kênh Đông

Xem thêm