Nhà máy Vinfast

Địa điểm: Hải Phòng

Loại dự án: Dự án Nhà Máy

Hạng mục: Tủ điện

Năm thực hiện: 2018


Các dự án khác
Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Xem thêm