SOKHA SIEMRIEP

Địa điểm: Campuchia

Loại dự án: Dự án Chung cư

Hạng mục: Hệ thống máng cáp

Năm thực hiện: 2015

Các dự án khác
ATS Campodia

ATS Campodia

ATS Campodia

Xem thêm
Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Xem thêm