Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (+84) 913 550 843   

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Địa điểm: Vũng Tàu

Loại dự án: Nhà máy - Xí nghiệp

Hạng mục: Hệ thống Thang Máng Cáp

Năm thực hiện: 2020
Các dự án khác
Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Xem thêm
Nhà Máy nước Hòa Liên

Nhà Máy nước Hòa Liên

Nhà Máy nước Hòa Liên

Xem thêm
Nhà Máy Intel

Nhà Máy Intel

Nhà Máy Intel

Xem thêm
Nhà Máy Synergie Cad

Nhà Máy Synergie Cad

Nhà Máy Synergie Cad

Xem thêm
Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Xem thêm
Dự án nhà máy đồng Jintian

Dự án nhà máy đồng Jintian

Dự án nhà máy đồng Jintian

Xem thêm