Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Địa điểm: Vũng Tàu

Loại dự án: Nhà máy - Xí nghiệp

Hạng mục: Hệ thống Thang Máng Cáp

Năm thực hiện: 2020
Các dự án khác
Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành

Xem thêm
Nhà Máy Điện Quang

Nhà Máy Điện Quang

Nhà Máy Điện Quang

Xem thêm
Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Xem thêm
Nhà Máy Mới AICA

Nhà Máy Mới AICA

Nhà Máy Mới AICA

Xem thêm
Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Xem thêm
Nhà máy sản xuất Ván MDF

Nhà máy sản xuất Ván MDF

Nhà máy sản xuất Ván MDF

Xem thêm