1. Hưng Thịnh

2. Becamex

3. TKH

4. CFLD

5. Tokyu Corporation

6. Sông Tiên

7. Danh Khoi

8. Phu My Hung

9. Cobi Group

10. Phat Dat