Tuyển dụng

1. Chứng nhận Đối Tác từ Schneider Electric

2. Chứng nhận Đối Tác từ Mitsubishi

3. Chứng nhận Đối Tác với ABB

4. Chứng chỉ ISO 9001:2015 do ABS cấp

5. Chứng nhận Prisma iPM

6. Chứng chỉ Đối Tác với RITTAL

7. TOP 50 ASEAN 2019

8. ASTA type test 4000A

9. Chứng nhận Full Type Test KEMA 6300A