Service: 0907 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296

Tuyển dụng

1. Chứng nhận Đối Tác từ Schneider Electric

2. Chứng nhận Đối Tác từ Mitsubishi

3. Chứng nhận Đối Tác với ABB

4. Chứng chỉ ISO 9001:2015

5. Chứng nhận Prisma iPM

6. Chứng chỉ Đối Tác với RITTAL

7. Chứng nhận đối tác với LS

8. Chứng nhận với ABB

9. TOP 50 ASEAN 2019

10. ASTA type test 4000A