Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Thiết kế đồ họa 01

Số lượng: 01

17/06/2021
Công Nhân Kỹ Thuật ĐiệnHot 20

Số lương: 20

01/04/2021
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện, Service
Số lượng: 10
20/01/2021
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 30 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 7 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 8 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
09/12/2020
Nhân viên kỹ thuật thiết kếHot Cơ hội việc làm tại công ty Đạt Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, thang máng cáp, cửa chống cháy, tủ rack, giá đỡ pin mặt trời,... hàng đầu tại Việt Nam. 27/11/2021
Tuyển dụng nhân viên QC điệnHot

Cơ hội việc làm tại công ty Đạt Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, thang máng cáp, cửa chống cháy, tủ rack, giá đỡ pin mặt trời,... hàng đầu tại Việt Nam.

01/08/2021
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghiệp (IE)/Cải tiến/Tinh gọnHot Số lượng: 01 30/07/2021
Nhân viên báo giá (Tender)Hot 2 Số lượng: 02 22/06/2021
Nhân viên kho vật tưHot 1

Số lượng: 02

21/06/2021
Nhân viên R&DHot Số lượng: 02 20/04/2021
Nhân viên Tuyển DụngHot Số lượng: 01 01/04/2021