Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (+84) 913 550 843   

Nhà Quốc Hội Lào

Địa điểm: Lào

Loại dự án: Nhà quốc hội

Hạng mục:
 Toàn bộ tủ MSB, DB, MCC,...

Năm thực hiện:
2020
Các dự án khác
ATS Cambodia

ATS Cambodia

ATS Cambodia

Xem thêm
SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

Xem thêm