License transfering from International Group helps local enterprises upgraded

Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Schneider Electric (11.2018), Cty Đạt Vĩnh Tiến đã sản xuất thành công nguyên mẫu tủ điện hạ thế Prisma iPM, vượt qua các yêu cầu về quy trình sản xuất và tiêu chí kiểm tra chất lượng để sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 5.2019.

View more

Success from Prisma iPM license transfer, Dat Vinh Tien has been confirming its position as a leader of electric panel manufacturer in Vietnam

Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Schneider Electric, công ty Đạt Vĩnh Tiến đã sản xuất thành công nguyên mẫu tủ điện hạ thế Prisma iPM, vượt qua các yêu cầu về quy trình sản xuất cũng như tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 5/2019. Đây là một thành công lớn của nhà sản xuất tủ điện nội địa. 

View more

Dat Vinh Tien Football team won Champion at Tiger Street Football 2019

Lại một lần nữa cái tên Đạt Vĩnh Tiến lại được xướng lên ở ngôi vị cao nhât của môn chơi mà họ vốn đã là một ông vua. Đó chính là sự khẳng định mạnh mẽ nhất cho danh xưng "Ông vua bắt cọp".

View more