Tủ hạ thế D-ProS

Đây là dòng Tủ Hạ Thế duy nhất tại Việt Nam do ĐẠT VĨNH TIẾN độc quyền thiết kế và sản xuất. Có tính năng ưu việt với đầy đủ các giấy chứng nhận Verification Test và thông số tương đương với các dòng tủ nhượng quyền sản xuất của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Tủ BlokSeT, Prisma iPM, Pro-E Power, Susol LV MDB,...

Được chứng nhận ASTA Verification Test theo tiêu chuẩn IEC-61439-1,2 phiên bản mới nhất 3.0–2020; 2021; Internal Arc IEC TR 61641:2014.


Product InformationOther Products