Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Địa điểm: Vũng Tàu

Loại dự án: Nhà máy - Xí nghiệp

Hạng mục: Hệ thống Thang Máng Cáp

Năm thực hiện: 2020
Các dự án khác
Nhà Máy Dược Cửu Long

Nhà Máy Dược Cửu Long

Nhà Máy Dược Cửu Long

Xem thêm
Nhà máy Olam Ducati

Nhà máy Olam Ducati

Nhà máy Olam Ducati

Xem thêm
Nhà máy Vinfast

Nhà máy Vinfast

Nhà máy Vinfast

Xem thêm
Nhà Máy Thép Tuệ Minh

Nhà Máy Thép Tuệ Minh

Nhà Máy Thép Tuệ Minh

Xem thêm
Nhà Máy Meiwa Biên Hòa

Nhà Máy Meiwa Biên Hòa

Nhà Máy Meiwa Biên Hòa

Xem thêm
Nhà Máy bánh kẹo Bibica Long An

Nhà Máy bánh kẹo Bibica Long An

Nhà Máy bánh kẹo Bibica Long An

Xem thêm